Ακυρώθηκαν τα πρώτα ελεύθερα δοκιμαστικά.

Ακυρώθηκαν τα πρώτα ελεύθερα δοκιμαστικά τις 17 Αυγούστου 2019 λόγω ότι στο δυτικό κομμάτι της διαδρομής έβρεχε μια ώρα πριν την εκκίνηση.
Η οργάνωση έδωσε παράταση στον χρόνο εκκίνησης αλλά οι δρόμοι δεν στέγνωσαν σε επίπεδο ασφαλείας και αναγκάστηκαν να ακυρώσουν τα ελευθέρα δοκιμαστικά.
68330813_2423564367926839_5318239895607574528_n