ΝΕΟΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΥΑΜΑΗΑ

Οι αλλαγές αφορούν μόνο τιμές στα παρακάτω νέα μοντέλα:

  • TRACER 700
  • FJR1300 AE SP Ultimate Edition / FJR1300 AS SP Ultimate Edition

yamaha-1

yamaha-2

yamaha-3

FAMILY SHOT TRACER 700
FAMILY SHOT TRACER 700