ΝΕΟΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ LAMBRETTA 2022

Δείτε το τιμοκατάλογο της Lambretta όπως ανακοινώνεται από την Ελληνική αντιπροσωπεία KSR Hellas:

Στιγμιότυπο οθόνης 2022-02-19 112811

Στιγμιότυπο οθόνης 2022-02-19 113813Στιγμιότυπο οθόνης 2022-02-19 113655