Προκήρυξη Πρωταθλήματος Τουρισμού MOT.O.E 2023

Η ΜΟΤ.Ο.Ε. προκηρύσσει το Πρωτάθλημα Τουρισμού ΜΟΤ.Ο.Ε. (Π.Τ.Μ.) για το έτος 2023 που θα
διεξαχθεί σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Πρωταθλήματος Τουρισμού και τους Κανονισμούς των
εκδηλώσεων που το απαρτίζουν. (Εδώ: https://motoe.gr/prokyrixi-protathlimatos-tourismou-mot-o-e)
Βαθμολογία.

Στιγμιότυπο οθόνης 2023-01-21 170715
Η βαθμολογία του Πρωταθλήματος είναι η άθροιση των επί μέρους βαθμολογιών που ο συμμετέχων θα
αποκομίσει με την συμμετοχή ή/και την επίδοσή τους στις εκδηλώσεις που το απαρτίζουν. Δεν είναι
απαραίτητη η συμμετοχή σε όλες τις εκδηλώσεις, η μη συμμετοχή σε κάποια εκδήλωση δεν δίνει
βαθμολογία και δεν επιφέρει βαθμούς ποινής.
Η βαθμολογία ανά εκδήλωση καθορίζεται από τον Ειδικό Κανονισμό της εκδήλωσης, αναγράφεται στο
Βιβλιάριο Συμμετέχοντα και η μέγιστη δυνατή ανά εκδήλωση αναφέρεται στην Προκήρυξη του Πρωταθλήματος.

Στιγμιότυπο οθόνης 2023-01-21 170645

Έπαθλα Πρωταθλήματος
Στους έξη πρώτους θα απονεμηθούν αντίστοιχα κύπελλα.
Στον πρώτο νικητή θα δοθεί το αθλοθετημένο έπαθλο, μια πλήρης στολή (Παντελόνι – Μπουφάν – Jersey
– γάντια) KLIM και κράνος Carbon KLIM, προσφορά του καταστήματος MAKAN TOURATECH HELLAS.
Απονομές
Οι απονομές του Πρωταθλήματος Τουρισμού ΜΟΤ.Ο.Ε. θα γίνουν σε επίσημη τελετή κατά την διάρκεια
της 27 ης  Χειμερινής, στις 9 Δεκέμβριου 2023, μαζί με τις υπόλοιπες βραβεύσεις της Ομοσπονδίας.

Μοτοσυκλετιστική
Ομοσπονδία
Ελλάδας
Fédération Hellénique
de Motocyclisme

Γραμματεία: secretary@motoe.gr